Dyrekcja

Struktura

Administracja

Dyrekcja

mgr Michał Niewiadomy – Dyrektor - michal.niewiadomy@zp2.lublin.eu

mgr Agnieszka Wróblewska-Ściborek – Wicedyrektor - agnieszka.wroblewska@zp2.lublin.eu