Misja

Misją Poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i wychowawcom najwyższej jakości świadczeń psychologiczno-pedagogicznych.

Jesteśmy specjalistycznym centrum profilaktyczno-terapeutycznycm dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz placówek szkolno-wychowawczych.

Jako poradnia stanowimy zespół ludzi o najwyższych kwalifikacjach i umiejętnosciach zawodowych. Aktywnie poszukujemy i stosujemy coraz bardziej skuteczne sposoby oddziaływań profilaktycznych oraz metody diagnostyczno-terapeutyczne. Niesiemy pomoc poprzez poradnictwo psychologiczne i psychoedukację, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i terapie pedagogiczną oraz różnorodne działania psychoprofilaktyczne. Udzielamy świadczeń zgodnych z najnowszymi standardami.

Swoje bogate doświadczenie i umiejętności przekazujemy w trakcie zajęc z nauczycielami, wychowawcami i studentami, włączając się w promowanie zdrowego stylu życia i wspieranie lokalnych środowisk wychowawczych.