Misja

Misja Poradni Psychologiczno Pedagogiczno Nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego

Misją poradni jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i wychowawcom najwyższej jakości świadczeń psychologiczno-pedagogicznych.

Jako poradnia stanowimy zespół ludzi o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Aktywnie poszukujemy i stosujemy coraz bardziej skuteczne sposoby oddziaływań profilaktycznych oraz metody diagnostyczne i terapeutyczne. Niesiemy pomoc poprzez poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne o psychoedukacje, terapię i wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz różnorodne działania profilaktyczne.

Swoje bogate doświadczenia i umiejętności przekazujemy rodzicom, wychowawcom i studentom wspierając lokalnie środowiska wychowawcze.