Pracownicy SPPiTR

dr Małgorzata Artymiak

Psycholog

mgr Jolanta Białogórzec

Psycholog, absolwentka podyplomowych studiów "Profilaktyka trudności w nauce" UW, edukator systemowej profilaktyki MEN, trener programu profilaktycznego "Spójrz Inaczej" i "Spójrz Inaczej na Agresję". Prowadzi grupy umiejętności społecznych, treningi twórczości dla dzieci i młodzieży, zajmuje się poradnictwem dla rodziców i nauczycieli.

dr Marcin Demczuk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia podyplomowe z Pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Niebieską Linię oraz kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie szkoli się w Polskim Instytucie Psychodramy oraz jako lider grupowego treningu balintowskiego w ramach Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Jest członkiem zarządu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W poradni zajmuje się terapią indywidualną młodzieży oraz dorosłych, udziela także wsparcia dla par i rodzin.

dr Iwona Gryniuk-Toruń

Psycholog, terapeuta; w poradni prowadzi głownie terapię grupową i indywidualną dla młodzieży oraz terapię rodzinną; ukończyła m.in. Podyplomowe Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Kurs Terapii Rodzin w Krakowie. Ubiega się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Michalina Huszaluk

Psycholog

mgr Beata Jeleńska

Psycholog

mgr Anna Jaszewska

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Agnieszka Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta

dr Dariusz Kuncewicz

Psycholog; prowadzi terapie rodzinną oraz indywidualną terapie młodzieży; ukończył m.in. 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii integracyjnej (z przewagą podejścia psychodynamicznego), atestowany przez Sekcję Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz roczny kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie psychiatrii i Neurologii.

mgr Jolana Latowska-Wach

Psycholog kliniczny, absolwentka m.in.: Studiów Podyplomowych z Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji UW oraz Systemowego podejścia w terapii rodzin. Pracuje głównie z rodzinami, prowadzi także terapie indywidualną dorastającej młodzieży w kontekście rodzinnym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami zawodowymi pomagającymi rodzinie. Pracuje od początku powstania poradni.

mgr Halina Maciejewska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapie indywidualną i grupową. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne.

mgr Michał Niewiadomy

Dyrektor Poradni. Psycholog; specjalizuje się w pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Psychoprofilaktyki (UMCS) oraz studiów doktoranckich (KUL). Posiada certyfikat neuropsychoterapeuty.

mgr Agnieszka Rusinek

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Rafał Sulik

Psycholog

dr Piotr Szczukiewicz

Psycholog, terapeuta, zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz terapią młodzieży i dorosłych. Ukończył wiele szkoleń i staży specjalistycznych m.in. z zakresu logoterapii, terapii Gestalt i terapii eriksonowskiej.

mgr Elżbieta Wądołowska

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych, absolwentka Studium Podyplomowego Wydziału Psychologii UMCS w zakresie psychoprofilaktyki. Posiada certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Uzyskała uprawnienia do realizacji programów edukacyjnych Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Gdyni rozwijających umiejętności poznawcze oraz społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży. Realizatorka autorskich programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Z pasją realizuje swoje umiejętności zawodowe w zakresie rozwijania myślenia twórczego.

mgr Agnieszka Wróblewska-Ściborek

Psycholog, Wicedyrektor.

mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk

Psycholog, psychoterapeuta

 

Emerytowani pracownicy SPPiTR

mgr Ewa Bartos

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Ewa Cendrowska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Elżbieta Hołysz-Ohar

Pedagog, absolwentka szkoleń i kursów w zakresie pomagania, w tym studium pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz systemowej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób ze spektrum autyzmu, pomocy rodzinie, profilaktyce, edukacji i wsparciu oraz certyfikat edukatora systemowej profilaktyki MEN.

mgr Jadwiga Kuśmierska

Psycholog; prowadzi psychoterapie indywidualną, rodzinną. Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia „Niebieska Linia” specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii ofiar wykorzystywania seksualnego. Uzyskała: certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz jego rodziny, certyfikat specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego. Posiada uprawnienia edukatora profilaktyki systemowej MEN.

mgr Helena May-Łapińska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

dr Elżbieta Nitendel-Bujak

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Grażyna Soszyńska

Wieloletni Dyrektor Zespołu Poradni nr 2. Obecnie na emeryturze.

mgr Elżbieta Stańczyk

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Teresa Szczepańska

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych, absolwentka Studium Podyplomowego Wydziału Psychologii UMCS w zakresie psychoprofilaktyki. Posiada certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Uzyskała uprawnienia do realizacji programów edukacyjnych Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Gdyni rozwijających umiejętności poznawcze oraz społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży. Realizatorka autorskich programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Z pasją realizuje swoje umiejętności zawodowe w zakresie rozwijania myślenia twórczego.

mgr Barbara Wasilewska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.