Dokumenty do pobrania

- zgłoszenie ucznia na badanie

- opinia szkoły o uczniu

- opinia szkoły na potrzeby ZŚK

- zaświadczenie lekarskie na potrzeby ZŚK

- wniosek o wydanie orzeczenia na potrzeby ZO

- opinia o uczniu na potrzeby ZO

- wniosek o wydanie opinii o uczniu na potrzeby ZO

- zaświadczenie lekarskie na potrzeby ZO cz.1
- zaświadczenie lekarskie na potrzeby ZO cz.2

- wniosek o wydanie orzeczenia o WWR