Procedura przyjęcia do Poradni


Zasady przyjęcia:
 1. Z konsultacji skorzystać mogą dzieci, młodzież, ich rodzice lub opiekunowie prawni z lubelskich placówek oświatowych.
 2. Do poradni zgłaszać mogą się osoby z własnej inicjatywy lub skierowane przez placówki oświatowe, służbę zdrowia i inne.
 3. Zgłoszenie może być osobiste lub telefoniczne (w trakcie wyznaczonych, codziennych dyżurów terapeutów).
 4. Po przyjęciu zgłoszenia proponowana jest wstępna konsultacje celem zdiagnozowania problemu i na tej podstawie podjęta jest decyzja o adekwatnej formie pomocy.
 5. Skład osobowy wstępnej konsultacji negocjuje terapeuta z osobą zgłaszającą, ustala procedurę zapraszania innych osób.
 6. Terapeuta po konsultacji wstępnej podejmuje decyzje o odpowiedniej formie pomocy oraz ustala kontrakt z jej uczestnikami.
 7. Treść i szczegóły kontraktu uzależnione są od zdiagnozowanego problemu. Wyznaczają one czas i zakres oddziaływań.
 8. W zależności od potrzeb procesu terapeutycznego mają miejsce narady w zespole terapeutów.
 9. Raz w miesiącu odbywają się z udziałem wszystkich terapeutów superwizje rodzinne. Narady mają charakter otwarty. Mogą wziąć w nich udział osoby z innych placówek oświatowych zaangażowane w pomoc dziecku i jego rodzinie.
 10. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie.