Wizja rozwoju

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie:


Główne cele działalności SPPiTR to:
  1. Tworzy i wspiera optymalne warunki istnienia zdrowego środowiska wychowawczego.
  2. Posiada coraz lepszy zespół profesjonalistów realizujących misję niesienia wszechstronnej pomocy osobom zaangażowanym w proces nauczania i wychowania.
  3. Wzbogaca i tworzy nowe koncepcje działania na rzecz oświaty:
    • opracowuje cele,
    • wdraża i realizuje przyjęte projekty oraz zadania,
    • mierzy jakość i efekty pracy.