Wizja rozwoju

Wizja Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogiczno Nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego

Kierunki rozwoju poradni:

Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym

 1. Systematyczna stała analiza potrzeb w zakresie pomocy psychoedukacyjnej i profilaktycznej.
 2. Poszukiwanie i realizowanie nowych programów i form pracy z rodzicami.
 3. Tworzenie autorskich scenariuszy i programów, prowadzenie warsztatów i spotkań informacyjno – szkoleniowych o tematyce dostosowanej do aktualnych potrzeb.
 4. Wykorzystywanie w pracy nowych technik i metod pracy, wykorzystywanie środków audiowizualnych i programów komputerowych.Psychoedukacja i psychoprofilaktyka dzieci i młodzieży

Zwiększanie efektywności pracy psychoedukacyjne poprzez:
 1. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą.
 2. Wprowadzanie nowych technik i metod pracy.
 3. Wykorzystanie technologii komputerowej.
 4. Realizowanie nowych, interesujących dzieci i młodzież zagadnień na podstawie autorskich opracowań scenariuszy i programów.
 5. Poszukiwanie i realizowanie, dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości programów profilaktycznych i edukacyjnych.Diagnoza dzieci i młodzieży

Podnoszenie poziomu badań diagnostycznych dzieci i młodzieży poprzez:
 1. Stałą weryfikację stosowanych narzędzi badawczych pod kątem ich przydatności w związku ze zmieniającą się rzeczywistością (np. programów nauczania, wymagań szkolnych, nowych zjawisk społecznych).
 2. Wykorzystywanie w pracy diagnostycznej stosowanych dotychczas testów i innych metod badawczych uznanych za skuteczne, trafne i rzetelne.
 3. Włączenie do postępowania diagnostycznego kolejnych nowszych testów psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.
 4. Wykorzystywanie techniki komputerowej do precyzyjniejszej, pełniejszej diagnozy.
 5. Tworzenie własnego warsztatu badawczego, dostosowanego do wybranych, wąsko pojętych, specjalnych potrzeb klientów (np. autorskie opracowanie testów i sprawdzianów pedagogicznych do badania dzieci zdolnych).Terapia dzieci i młodzieży

Podnoszenie efektywności i skuteczności pracy terapeutycznej i korekcyjno – kompensacyjnej poprzez:
 1. Wykorzystanie w pracy nowych metod i technik.
 2. Poszukiwanie nowych skutecznych form pracy korekcyjno – kompensacyjnej i terapeutycznej.
 3. Wykorzystywanie w pracy terapeutycznej nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy i materiałów edukacyjnych.
 4. Korzystanie z komputerowych programów terapeutycznych.
 5. Intensyfikacja oddziaływań terapeutycznych poprzez włączenie do pracy z dziećmi przeszkolonych rodziców.Specjalistyczna pomoc dla nauczycieli

 1. Poszukiwanie nowych form pracy psychoedukacyjnej i profilaktycznej z nauczycielami.
 2. Systematyczne monitorowanie środowiska nauczycielskiego pod kątem zapotrzebowania na pomoc ze strony poradni.
 3. Tworzenie scenariuszy i programów, realizacja spotkań warsztatowych i informacyjno szkoleniowych o tematyce będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie nauczycieli.
 4. Wykorzystywanie nowych i różnorodnych metod pracy, środków audiowizualnych i programów komputerowych.