Historia

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin (SPPiTR) jest placówka oświatowa prowadzona przez Urząd Miasta Lublin. Prowadzi swoją działalność od 1993 roku i łącznie z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4 tworzy Zespół Poradni Nr 2.

W ciągu 20 lat swojej działalności Poradnia angażowała się w różne przedsięwzięcia profilaktyczne, szczególnie organizując i prowadząc programy dla szkół.

Ponadto systematycznie prowadzona jest promocja zdrowia psychicznego w lokalnej społeczności. Od 1993 roku ponad 2300 rodzin uczestniczyło w konsultacjach i terapii systemowej.

W tym czasie około 2700 osób skorzystało z psychoterapii indywidualnej i poradnictwa psychologicznego. Dotychczasowa działalność poradni to także blisko 120 grup treningowych i terapeutycznych.

Prowadząc różne formy pomocy psychologicznej Poradnia stara się wciąż rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby rodzin, wychowawców oraz dzieci i młodzieży.