Oferta

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin (SPPiTR) jest placówka oświatowa prowadzona przez Urząd Miasta Lublin. Obejmuje pomocą psychologiczna i pedagogiczną dzieci i młodzież ze szkół i placówek wychowawczych z terenu Lublina oraz ich rodziny, nauczycieli i wychowawców.

W skład zespołu terapeutycznego SPPiTR wchodzą terapeuci terapii rodzin i terapii indywidualnej, trenerzy i superwizorzy programów profilaktycznych, eksperci MEN. Dyrektorem placówki jest mgr Grażyna Soszyńska. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie.

Zespół Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin realizuje szeroko zakrojona działalność terapeutyczną i psychoedukacyjną.

W Poradni prowadzona jest terapia rodzin, indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży, udzielana jest pomoc psychologiczna oraz prowadzone są konsultacje dla rodziców i wychowawców.

Okresowo organizowane są grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Cyklicznie prowadzone są warsztaty i treningi psychologiczne dla rodziców i nauczycieli, a także treningi umiejętności społecznych dla młodzieży.


Główne cele działalności SPPiTR to:
Realizujemy powyższe cele poprzez różnorodną działalność terapeutyczną i psychoedukacyjną, jak: