Patron – prof. Włodzimierz Fijałkowski

Profesor Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003) był znanym w Polsce i na świecie ginekologiem-położnikiem, który zasłynął jako twórca polskiego modelu szkoły rodzenia oraz profilaktyki porodowej. Był popularyzatorem wiedzy z zakresu naturalnego porodu i karmienia, naturalnego planowania rodziny, prekursorem rozwoju psychologii prenatalnej oraz obecności ojca przy porodzie. Profesor łączył w sobie wysoki profesjonalizm zawodowy z głębokim etosem humanisty i uczonego. Obok pracy klinicznej i naukowej angażował się w rozległą działalność organizacyjno-społeczną. Przy tym wszystkim Włodzimierz Fijałkowski był związany z naszym miastem zarówno poprzez swoją aktywność zawodową jak i liczne więzi przyjaźni. Utrzymywał kontakty z nasza poradnią, uczestnicząc w konferencjach i wspólnych spotkaniach oraz angażując się w przedsięwzięcia edukacyjne i profilaktyczne. Współpracował także z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Postawa i droga życiowa profesora Włodzimierza Fijałkowskiego stała się inspiracją dla pracowników Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie, którzy zaproponowali po śmierci Profesora, aby stał się patronem poradni. Włodzimierz Fijałkowski bronił bowiem życia ludzkiego w warunkach wymagających niekiedy wręcz heroizmu (obóz koncentracyjny). Wykazał odwagę w głoszeniu poglądów na temat godności życia ludzkiego i rodziny także w totalitarnym systemie komunistycznym, nawet za cenę szykan i utrudniania rozwoju zawodowego. Jego entuzjazm i pozytywne nastawienie do ludzi pomagało mu być także edukatorem i wychowawcą młodzieży, której starał się przekazać swoje życiowe doświadczenie i wiedzę.