Dyrekcja

Struktura

Administracja

Administracja

Sekretariat
Anna Nowicka-Małyska - specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych
Natalia Ławecka – specjalista ds. administracyjno-kadrowych

Obsługa
Barbara Bystrzycka – pracownik gospodarczy